Den nya klimatlagen kommer att göra det svårt att genomföra delar av den politik som Moderaterna går till val på.  Det säger upphovsmannen till lagen, Anders Wijkman. Han tror inte att alla politiker inte insett vad man har förbundit sig att göra i och med det nya klimatpolitiska ramverket.

anders_wijkman-550x250Enligt den nya klimatlagen eller klimatpolitiska ramverket, som det också heter, ska alla regeringens reformer och budgetar man lägger fram prövas utifrån hur klimatet påverkas och hur man närmar sig målet. Både alliansen och de rödgröna partierna har varit med och förhandlat fram klimatlagen.

Wijkman menar att alla politiker inte insett vad man har förbundit sig att göra. Han frågar sig också om den nu pågående valrörelsen har anpassats efter denna nya realitet. Kommer lagen till exempel att tillåta att riva upp de skattehöjningar på bensin och diesel som Moderaterna antyder att de vill göra?

Det faktum att all politik ska avvägas mot klimathänsyn blir en väldig utmaning för nästa regering. Det kommer bli väldigt mycket svårare att negligera de långsiktiga klimatmålen. Tar man det på allvar måste man se till att man inte skjuter utsläppsreduktionen på framtiden, säger han till DI.

Källa: Miljö Online och Dagens Industri

Etiketter: , , , , , Last modified: 31 maj, 2018