Nyheter

Amerikansk batteriåtervinnare köper svensk teknik från Refind

Syftet är nu att gemensamt jobba för att öka insamlingen av batterier i USA. En viktig del i detta är Refinds system för batteridata där man med hjälp av sorteringstekniken kan avgöra vilket märke som har störst andel på marknaden och hur mycket de egentligen bör betala för återvinningen.

150318_Refind_personalI USA ökar nu insamlingen av batterier då fler och fler stater överväger obligatorisk insamling inte bara av uppladdningsbara batterier utan även av engångsbatterier som alkaline och lithium. Vermont var först ut förra året och inom kort förväntas New York, New Jersey och Kalifornien att införa insamlingstvång vilket kommer att öka marknaden med hundratals procent.

Refind och Battery Solutions jobbar även tillsammans med att utvärdera insamling och sortering av andra batterirelaterade produkter som mobiltelefoner och handverktyg. Här är USA betydligt större än EU på återanvändning och med hjälp av Refinds teknik går det att säga just vilka produkter som bör utvärderas för återbruk och vilka som inte ska göra det, säger Hans-Eric Melin, vd för Refind.

Idag har Refind tre batterisorteringssystem installerade i England och har ett system för mobiltelefonssortering i Göteborg där man klassificerar telefoner för att avgöra vilka som bör återanvändas och vilka som ska gå till återvinning. Företaget har under 2015 börjat arbeta med flera insamlingsföretag som kan få sina volymer öka ordentligt i värde genom att skicka materialet till rätt fraktion.

Av Martin Dyberg. Hämtat ur Mentor Onlines newsroom.


VGR_maskros_barnRefind är en av de innovatörer som Ekocentrum visar upp i temautställningen Innovatioer för det goda livet, 20 hållbara innovationer som gör världen lite bättre.

Alla de goda exemplen hittar du här!

Taggat , , ,