Nyheter

Allt hänger ihop på Gärde Wesslau Advokatbyrå

Möt Ekocentrums kunder

Allt hänger ihop på Gärde Wesslau Advokatbyrå

En regnig eftermiddag i mitten november kliver jag in på det sobra kontoret vid Kungstorget i Göteborg och får genast frågan om jag är från Ekocentrum, av en alert och trevlig tjej i receptionen. Jag slås av skillnaden mot Ekocentrums alla prylar och växter – här råder snarare en avskalad och elegant stil i lokalerna.

Efter att jag för 11 år sedan fick det första telefonsamtalet från Marita Svensson på Gärde Wesslau, återknyter jag nu kontakten med en verklig stamkund! För den här advokatbyrån har valt att fortsätta använda Ekocentrums utbildare – i det här fallet Lena Richard – som återkommande utbildare över tid. Och de är mycket nöjda med Lenas medryckande sätt att lyfta såväl problem som lösningar. Kanske framför allt lösningarna!

Gärde Wesslau var alltså rätt så tidigt ute med att miljödiplomera sig – för att vara en advokatbyrå. Och de har fortsatt, med ägarnas och personalens goda minne, att omdiplomera sig genom åren.

Marita Svensson började alltså miljödiplomera Gärde Wesslau för ca 10 år sedan. Då var hon tämligen ensam om att arbeta med hållbarhetsfrågor. Sedan dess har mycket hänt. Nu har företaget en hållbarhetsgrupp bestående av 10 medarbetare.  Där finns advokater inom miljö, avtals- och samerätt men även administration, marknadsavdelning och HR-avdelning. Hållbarhetsgruppen träffas varje månad och har – som de säger – väldigt många olika önskemål och frågor. Det gör att man upprättar prioriteringar årsvis, och bestämmer sig för att arbeta med några få frågor mer fokuserat. I år är fokusområdena JÄMSTÄLLDHET och MÅNGFALD. Två mycket intressanta områden i advokatbyråbranschen, påpekar Petra från HR.

Det verkar råda en engagerad och avslappnad stämning i gruppen. Här sitter förmodligen de bland personalen som även privat är mest engagerade. Jag dristar mig att fråga om resten av personalen verkligen är med på hållbarhetståget? Ja, försäkrar hållbarhetsgruppen. Även ägarna vill verkligen det här ska vara en hållbar verksamhet ur många aspekter, berättar de.

En iakttagelse jag gör är att de närvarande verkar vara unga, och flera är relativt nyanställda. Tanke eller slump? Det är inte avgörande, men har blivit naturligt i processen, säger Petra. Kanske är det så att många unga personer har ett hållbarhetsintresse? I så fall finns det verkligen hopp om framtiden! Men både Petra och Marita påminner om att även ägarna och andra intressenter verkligen står bakom hållbarhetsarbetet på Gärde Wesslau. Det finns ingen motsättning.

Vilka är då faktorerna som gjort arbetet framgångsrikt hos just Gärde, undrar jag? – Värdegrunderna! Säger flera av deltagarna unisont. Företaget har inte skrivit ned några värdegrunder och sedan arkiverat dem i något dokument som ingen ser eller läser… Nej, här har man satt upp dem på väggen i det stora konferensrummet!

Delar av miljögruppen på Gärde Wesslau: Marita Svensson, Elin Törnroth, Hannes Sentek, Charlotta Cederberg, Petra John och Jean Lo. Totalt ingår tnio personer i gruppen. På väggen bakom dem i konferensrummet ser vi värdegrunderna.

Delar av hållbarhetsgruppen på Gärde Wesslau: Marita Svensson, Elin Törnroth, Hannes Sentek, Charlotta Cederberg, Petra John och Jean Lo. Totalt ingår tio personer i gruppen. På väggen bakom dem i konferensrummet ser vi värdegrunderna.

 

Värdegrunder Gärde Wesslau advokatbyrå:

●Kunskap & passion    ●Teamwork & personlighet   ●Trygghet & respekt   ● Mod & utveckling

Hållbarhetsgruppen har formulerat devisen ALLT HÄNGER IHOP som säger väldigt mycket. Den passar också väldigt bra in i Ekocentrum helhetstänkande när vi pratar hållbarhet. Syftet med den här gruppen är att genom interna och externa aktiviteter och engagemang implementera begreppen CSR och hållbarhet i det dagliga arbetet. De arbetar huvudsakligen med tre huvudområden:

 • Likabehandling/jämställdhet/mångfald
 • Socialt ansvar
 • Miljö/ekologi

Intrycket av att företaget verkligen får ut hållbarhetstänkandet i organisationen är starkt. Hur lyckas de med det – i advokatbranschen (min fördom?) undrar jag? – Värdegrunderna styr vår vardag! Men hur går det till i praktiken? tjatar jag… Och får exempel på en rad små och stora saker;

 • Hållbarhet är alltid en punkt på kontorets veckomöten
 • Hållbarheten är ett teamwork här, snarare än en fråga för en specialist
 • Man fokuserar på ett par frågor varje år, och analyserar därefter resultat och utfall
 • Vegetariska måndagar bland personalen(”men det är inte så att vi skäller på den som äter kyckling…”
 • Vegetarisk bjudmat vid möten och mingel
 • Give-aways i form av frökort, som i sin tur stöder trädplantering! Istället för ännu en plastpryl av tveksam kvalitet…
 • E-böcker i ett bibliotek som är gemensamt för alla kontoren
 • Papperslösa kontor så långt det går
 • Skip trip – teknik för digitala möten 2-3 gånger i veckan. Man har skurit ner det fysiska resandet kraftigt.
 • Belysning. Lampor är bytta till lågenergi och LED. Man stänger av datorer i stället för att låta stand-by läget gå på.

lena richardLena Richard är den utbildare på Ekocentrum som utbildat Gärde Wesslau sedan de började miljödiplomera sig. Hur ser hon på företaget då och nu, undrar jag? – Det är alltid en utmaning att utbilda dem, utbrister Lena med ett skratt. – De kopplar ju upp anställda från andra kontor på länk när jag kör kurserna på Gärdes Göteborgskontor, och det är något helt annat att försöka få med sig och inspirera folk som har mig på en datorskärm… Men det verkar ju funka, för de vill ju fortsätta jobba med mig, säger Lena med ett brett leende. Och det kan Marita bekräfta – det är positivt att få tillbaka samma utbildare, som vet vad vi talat om tidigare och som känner vår verksamhet, säger Marita när jag tar upp frågan med henne.  Och det är aldrig upprepningar hon kommer med, utan snarare fördjupningar.

Till mötet med miljögruppen hade jag med mig en tjock bunt kursintyg på papper till varje deltagare på senaste utbildningsomgången. Jag överlämnade dem till gruppen som förvånat undrade ”har ni inte elektroniska kursintyg på Ekocentrum? Vi har slutat använda papper till sånt där!” Och jag känner mig lite som om jag står i skamvrån – och lovar att vi ska införa det snarast. Ibland blir man lite hemmablind, och då är det bra att kunderna påminner oss om att bli mer hållbara. Nästa gång kommer Gärde Wesslau kunna välja elektroniska kursintyg. Det vågar jag lova!

av Helen Sylvan


 

Fakta om Gärde Wesslau Advokatkontor:

Gärde Wesslaus Göteborgskontor är en lokalt etablerad advokatbyrå som genom ett nära samarbete med medarbetarna vid övriga fem kontor i Sverige verkar över hela landet.

Man erbjuder svensk och internationell affärsjuridisk rådgivning. Målsättningen i varje uppdrag är att genom ett helhetsperspektiv bidra med konkret nytta till uppdragsgivarnas verksamheter.

Här finns specialister inom flera områden såsom fastighets- och miljörätt, konkurrensrätt, obeståndsrätt, bolagsrätt, offentlig verksamhet och skatterätt.

Kontoret är miljödiplomerat.

www.garde.se/kontor/goteborg/

 

Taggat , , , ,