Nyheter

Allt fler positiva till en klimatsmart livsstil

Vad är det som får människor att agera miljövänligt? Vilken betydelse har psykologiska faktorer såsom attityder, normer och viljan att betala för miljöåtgärder?

public_opinion_220x180Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet kan nu visa att viljan till en livsstilsförändring ökat markant de senaste åren. ​Chris von Borgstede, forskare vid Psykologiska institutionen (GU), berättar att resultaten bygger på en jämförelse mellan två tidigare opinionsundersökningar gjorda 2005 och 2010. – År 2005 ansåg de flesta att det var de nya teknikerna som var lösningen på klimatkrisen. 2010 var det fler som tyckte att en ändrad livsstil var det nödvändiga steget, säger Chris. – Jag tror dels att opinionen har svängt för att det talas mycket om miljö i media. Att vi inte kan fortsätta leva så här, att vi måste ändra vårt sätt att konsumera och att vi tär på jordens resurser. Dels en ökad medvetenhet om klimatförändringarna på grund av ett alltmer extremt väder, även om sådana händelser inte direkt kan knytas till förändringar i klimatet. Sedan har nog tron på den nya tekniken som problemlösare minskat, eftersom utvecklingen inte har gått tillräckligt fort. Vi har helt enkelt inte tid att vänta längre.

Källa: GMV nyhetsbrev. Läs mer…

Taggat , ,