Nyheter

80 förslag för ett fossiloberoende Västra Götaland

Ett stimulanskort för hållbar konsumtion, marin biomassa-produktion i världsklass, mobilitetstjänster, returraffinaderi, delandeplattform och att inrätta en omställningskommitté. Detta är exempel på insatsområden för ett fossiloberoende Västra Götaland som regionen fått in via den dialogprocess som genomfördes i höstas. Totalt handlar det om 80 förslag.

160302_VGR_förslag_KjellgrenSyftet med Västra Götalandsregionens dialogprocess har varit att identifiera förslag på insatsområden för att kunna nå målet om ett gott liv i en fossiloberoende region 2030.

Vi är mycket glada för alla förslag som kommit in. Vi hoppas att många olika aktörer i regionen kommer att inspireras av idéerna och att många av förslagen förverkligas, säger Gerda Roupe, processledare på Västra Götalandsregionen.

Nedan följer ytterligare några exempel på insatsområden som framkom under dialogprocessen:

Område Bioinnovationer

Förgasning av biomassa/avfall till material
Produktion av användbara kolväten från koldioxid och vätgas (för användning som bränslen till transportsektorn och som råvara till kemiindustrin)
Spillvärmeutnyttjande och energieffektivisering
Infrastruktur för cirkulär ekonomi
Regionen blir en förebild inom klimatsmart innovationsupphandling

Område Förnybar energi

Demonstrera hur en effektbalans kan hanteras gemensamt mellan lokala nätägare
Mer sol- och vindenergi
Mer fossilfri och elektrifierad trafik
Energieffektiva byggnader
Effektiv produktion och ökat utbyte av bioråvara

Område Infrastruktur

Länstransportplanering med klimatmålen i fokus
Miljölogistisk delegation
Positiv framtidsbild – testa att leva i en fossiloberoende region
Resepott CO2 (transportransoneringskort)
Säkra uppställningsplatser för tunga fordon med elvägskommunikation

Källa: Miljö Online och VGR

Taggat , , , , , , , , , , ,