Nyheter

60 ton skräp på marken under en sommarvecka

För första gången har situationen med nedskräpning undersökts nationellt i Sverige.

Plastmugg skräp park

Bild: Hans Braxmeier Pixabay

En unik kartläggning av nedskräpningen har i sommar genomförts i stadskärnorna i centralorterna i sjuttiofem av landets kommuner. Genom skattningar av skräpmätningarna kan resultatet skalas upp och spegla alla 290 kommuners centralorters stadskärnor.

Skattningen visar att det fanns 35 miljoner skräpföremål på trottoarer, gågator, gång- och cykelbanor i Sveriges centralorter mellan 12 och 18 juni 2020.

Just plast är en av de skräptyper som sticker ut i resultaten. Om man exkluderar antalet fimpar, snus och tuggummin ur resultaten är 38 % av det som slängs på marken plast. Av plasten är 26,5 % förpackningar för livsmedel. Antalet plastföremål som slängts på marken under veckan uppgår till totalt 3,3 miljoner.

Läs mer i Recycling här…

Källa: Recycling


Cigarettfimpar och snus vanligast

De skräpkategorier som mättes var plast, papper/kartong, metall, glas, organiskt material och ”annat”. Kategorin annat stod för hela 78 procent av skräpet. Allra vanligast var cigarettfimpar som stod för 62 procent av allt skräp. Näst vanligast var portionssnus som svarade för 14 procent.

Plast stod för cirka en tiondel av skräpet i mätningen. Det totala antalet plastföremål som slängdes var 3,3 miljoner. Vanligast var kategorin ”övrig plast” som svarade för 64 procent av plastskräpet. Här ingår små delar från plastprodukter men också engångsbestick, cellofan från cigarettpaket, sugrör, frigolit och konfetti. Plastförpackningar för livsmedel var näst vanligast och stod för 26,5 procent av plastskräpet.

Läs mer i Miljö Online

Taggat , , ,