Nyheter

32 förslag för att klara miljömålen

Nu har Naturvårdsverket lämnat sin utvärdering av Sveriges miljömål till regeringen. Rapporten innehåller 32 förslag på hur miljömålen ska nås.

Naturvårdsverket_MiljömålMånga av dagens styrmedel och åtgärder handlar om att begränsa och kompensera för skador på miljön. Istället borde de riktas mot att undvika att miljöproblemen uppstår. Det menar Naturvårdsverket i 2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen ”Styr med sikte på miljömålen”, den fjärde rapporten i sitt slag. Rapportens syfte är att hjälpa regeringen att föra en politik som ökar förutsättningarna att nå de svenska miljömålen. I rapporten listas 32 förslag. Några av dem är att skapa en sammanhållen politik för hållbar utveckling där alla politikerområden involveras och att styra mot en cirkulär ekonomi.

Ändra inriktning på styrmedel
Det som dock går som en röd tråd är att politiska styrmedel tydligare måste riktas mot att stoppa miljöproblem från att uppstå . Idag ligger fokus snarare på att begränsa de skador som redan skett. För att komma hit kan man exempelvis arbeta med att förbättra miljöbedömningar i planprocesser, styra transporter mot minskade utsläpp och utreda momsdifferentiering för hållbar konsumtion. Naturvårdsverket ger en rad olika förslag på förändringar av befintliga styrmedel.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten Främja och förebygg så når vi miljömålen – fördjupad utvärdering 2015

Källa: Miljö & Utveckling, 151022

Taggat , , ,