Nyheter

1,9 miljarder satsas på nya Klimp

Regeringen återinför det lokala klimatinvesteringsstödet, ”Klimp”, till kommuner och regioner. Stödet blir 125 miljoner kronor under 2015 och därefter 600 miljoner kronor per år 2016, 2017 och 2018.

150414_biogasanläggningStödet ska gå till klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Exempel på projekt som kan få stöd är innovativa tekniska lösningar som bidrar till ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme och biogasanläggningar (bilden).
Regeringen motiverar återinförandet med att tidigare investeringsstöd gett tydliga resultat genom att bidra till utvecklingen av miljöteknik och gröna innovationer. Utsläppsminskningar i storleksordningen 0,6 miljoner ton CO2 per år beräknas ha uppnåtts genom stödet.
Regeringen vill också öka det existerande stödet till metangasreducering med 30 miljoner kr per år under 2016-2019. Det är ett pilotprojekt som handlar om att göra om metangas från bland annat gödsel till el, värme och fordonsbränsle.
Regeringen satsar även drygt 2,6 miljarder under perioden 2015-2018 på ökat järnvägsunderhåll. Främst handlar det om att byta ut kritiska komponenter i järnvägssystemet, som kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.


Detta är en artikel ur Miljö Online Professional. Vill du prova tjänsten gratis i en månad. Ring 033-430 14 30 eller skicka ett mail till support@miljo-online.se

Taggat , , , , ,