Nyheter

15 miljoner hektar av Brasiliens regnskog riskerar förlora skydd mot avverkning

Upp till femton miljoner hektar regnskog i Amazonas, vilket motsvarar mer än hälften av Sveriges sammanlagda skogsareal, riskerar på grund av en ”lucka i lagen” att förlora sitt lagliga skydd. Det visar en ny studie där forskare från KTH och Chalmers har samarbetat med forskare vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien.

181127_Regnskog_Brasilien

I Brasilien finns ett lagstadgat krav på privata markägare att avsätta en viss andel av sin mark för naturskydd. Privata markägare i delstaterna som ligger i Amazonasregionen får odla på 20 procent av sin mark, resten måste lämnas obrukad. Dock innehåller lagen en paragraf som gör det möjligt för delstaterna att sänka kravet på naturskydd om mer än 65 procent av den statligt ägda marken är skyddad.

Tidigare studier har landat i slutsatsen att den här paragrafen troligen aldrig skulle aktiveras, men vi har nu visat att den pågående regleringen av markägande i Brasilien (Terra Legal) kan leda till att paragrafen aktiveras i flera delstater i Amazonas-regionen, säger Flavio Freitas vid institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH, som är huvudansvarig för forskningsstudien.

Om paragrafen används blir det lagligt att använda ytterligare 30 procent av den privatägda marken för jordbruk. En yta som motsvarar upp till halva det svenska skogsbeståndet (mellan 6,5 och 15,4 miljoner hektar).

Om skogen skulle avverkas medför det förstås stora förluster av biologisk mångfald, men även att stora mängder koldioxid frigörs, vilket späder på den globala uppvärmningen.

Källa: Miljö Online och KTH

Taggat