Bioekonomin – som nu växer snabbt världen över – är ett hot mot klimatet och inte den räddning som den ofta framställs som. Vad vi behöver är istället ökat skydd av skogar och andra ekosystem, minskad konsumtion och prioritering av tekniska lösningar för att minska koldioxidutsläppen.

 

dDet skriver 123 organisationer från 40 länder ett gemensamt upprop till världens ledare. Organisationerna kallar de storskaliga satsningarna på biomassa från skogar för en inbillad lösning på klimatförändringarna. Att bränna biomassa för att stoppa klimatförändringar, kan aldrig bli ett effektivt verktyg, menar de.

Ger inte mindre koldioxidutsläpp

Under de senaste åren har regeringar från bland annat Sverige, Storbritannien, Brasilien och Sydkorea förordat förbränning av skogsbiomassa för energiändamål för att motverka klimatförändringarna. Ett stort och växande antal vetenskapliga studier visar dock att förbränning av biomassa inte ger mindre koldioxidutsläpp än fossilt kol, samtidigt som biologisk mångfald och mänskliga rättigheter hotas“, skriver föreningen Skydda Skogen, som är en av de organisationer som skrivit under initiativet.

Uppropet publicerades dagen efter att BioFuture Platform arrangerades i San Francisco i USA. BioFuture Platform verkar för att främja en bioekonomi och produkter gjorda av biomaterial och stöds av 20 länder och organisationer som Internationella energirådet (IEA) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Läs uppropet här

Läs mer om kritiken mot BioFuture Platform här

Artikel i Skydda skogen

Källa: Miljö Online, Skydda Skogen m fl

Etiketter: , , , Last modified: 12 november, 2018