Konferens Göteborg

Rådgivning...

Hållbar utveckling inom en organisation skapas med hjälp av en tydlig strategi, affärsmässighet och effektiva verktyg som leder verksamheten mot målen.

Tillsammans med ledning, chefer och medarbetare kan vi strukturera upp vad som behöver göras och lägga upp en plan för hur arbetet ska genomföras.

Behöver din verksamhet lite hjälp på vägen i hållbarhetsarbetet? Våra rådgivare stöttar er gärna i Miljödiplomerings- eller ISO-certifieringsprocessen. Oavsett om det gäller att arbeta med logglista, kemikalielista, miljöutredning, inköpspolicy, att skriva miljöberättelsen eller något annat så finns vi till hands. GRI-rapportering är ett nyare område för många verksamheter där vi kan hjälpa till. Har ni gjort intressentanalys, till exempel?

Eftersom våra rådgivare i de flesta fall även är utbildare, kan du använda deras talang även för att inspirera och motivera er personal, ledning, styrelse – ja, alla som behöver en kick i rätt riktning för att komma vidare i hållbarhetsarbetet! Läs mer om kurser här! 

Ekocentrums långa och breda erfarenhet från att utbilda tusentals verksamheter tar vi med oss i rådgivningen.

Sex kriterier för val av hållbarhetskonsult – tips från Yttra AB


Våra rådgivare

Natalja Koniouchenkova

NataljaK”Natalja är ett väldigt bra stöd och hjälp i hållbarhetsarbetet och har fått arbetet med EMAS på plats” – Maths Nyström, tekniskchef på GöteborgsOperan

”Natalja är pedagogisk och motiverande! Kursen var konkret och välbyggd faktamässigt!” – kursdeltagare miljöutbildning på Ekocentrum

Natalja Koniouchenkova är sedan 2011 en av Ekocentrums uppskattade miljöutbildare med gedigen kunskap och erfarenhet av att stötta ledningsgrupper i deras hållbarhetsarbete. Undervisningen på Ekocentrum riktar sig främst till organisationer, mindre och mellanstora företag som är på väg att införa eller har infört miljödiplom eller annat miljöledningssystem.

Natalja är utbildad i miljövetenskap, kvalitetsledningssystem, och systematiskt arbete med hälsa och säkerhet. Nataljas uppdrag brukar omfatta planering, upprättande och ledning av miljö- och kvalitetsarbete i organisationer.

Natalja driver egen konsultverksamhet och är miljökonsult vid GöteborgsOperan med löpande miljöstyrning enligt EMAS och ISO14001 standard, interna utbildningar inom miljöområdet, inköp, miljömärkning. Konsultverksamheten riktar sig till organisationer som vill miljödiplomera sig och behöver stöd i processen, t ex miljöutredningar, utbildningsseminarier med fokus på miljöanpassad affärsutveckling, inköp- och upphandlingskriterier, hållbar kemikaliehantering, energieffektivisering etc.

Exempel på kunder: Universeum, ScanPartner, AV1 AB Göteborg, Mediq Sverige Lund. Från 2013 genomför Natalja uppdrag hos Regionkansliet Västra Götalandsregionen, omfattande utbildningar av miljöombud. Natalja samarbetar löpande med Cellma AB, Lidköping: Som underkonsult utför löpande internrevisioner, tillhandahåller lagförteckningar och genomför lagefterlevnadskontroller på industriföretag i Västra Götalandsregionen, t.ex. Witte Industrier Lidköping, Pemax Laxå, KMT Lidköping, TI Automotive Lidköping, Titech Tidaholm, Rostfritt & Smide Tranås.


Helena Jönsson

Helena liggande till artikelInspiratör och utbildare i hållbar utveckling och värdskap. Helena är utbildad inom kommunikation och retorik och ser sig som en länk mellan hållbarhetsvärlden och verksamheter som vill komma vidare i sitt bemötande- och hållbarhetsarbete. Ledorden för hennes utbildningar är delaktighet och motivation. Helena är baserad i Stockholmsområdet, men genomför kurser i hela landet.

Helena är baserad i Stockholmsområdet, men arbetar i hela landet. Hon kommer framför allt att arbeta med frågor kring mottagande/värdskap, giftfria miljöer och självklart hållbar utveckling i stort.

Här kan du se en kort film där Helena beskriver vad värdskap är!


 

Share Button