Konferens Göteborg

Rådgivning...

Hållbar utveckling inom en organisation skapas med hjälp av en tydlig strategi, affärsmässighet och effektiva verktyg som leder verksamheten mot målen.

Tillsammans med ledning, chefer och medarbetare kan vi strukturera upp vad som behöver göras och lägga upp en plan för hur arbetet ska genomföras.

Behöver din verksamhet lite hjälp på vägen i hållbarhetsarbetet? Våra rådgivare stöttar er gärna i Miljödiplomerings- eller ISO-certifieringsprocessen. Oavsett om det gäller att arbeta med logglista, kemikalielista, miljöutredning, inköpspolicy, att skriva miljöberättelsen eller något annat så finns vi till hands. GRI-rapportering är ett nyare område för många verksamheter där vi kan hjälpa till. Har ni gjort intressentanalys, till exempel?

Eftersom våra rådgivare i de flesta fall även är utbildare, kan du använda deras talang även för att inspirera och motivera er personal, ledning, styrelse – ja, alla som behöver en kick i rätt riktning för att komma vidare i hållbarhetsarbetet! Läs mer om kurser här! 

Ekocentrums långa och breda erfarenhet från att utbilda tusentals verksamheter tar vi med oss i rådgivningen.

Sex kriterier för val av hållbarhetskonsult – tips från Yttra AB


Våra rådgivare

Natalja Koniouchenkova

”Natalja är ett väldigt bra stöd och hjälp i hållbarhetsarbetet och har fått arbetet med EMAS på plats” – Maths Nyström, tekniskchef på GöteborgsOperan

”Natalja är pedagogisk och motiverande! Kursen var konkret och välbyggd faktamässigt!” – kursdeltagare miljöutbildning på Ekocentrum

NataljaKNatalja Koniouchenkova är sedan 2011 en av Ekocentrums uppskattade miljöutbildare med gedigen kunskap och erfarenhet av att stötta ledningsgrupper i deras hållbarhetsarbete. Undervisningen på Ekocentrum riktar sig främst till organisationer, mindre och mellanstora företag som är på väg att införa eller har infört miljödiplom eller annat miljöledningssystem.

Natalja är utbildad i miljövetenskap, kvalitetsledningssystem, och systematiskt arbete med hälsa och säkerhet. Nataljas uppdrag brukar omfatta planering, upprättande och ledning av miljö- och kvalitetsarbete i organisationer.

Natalja driver egen konsultverksamhet och är miljökonsult vid GöteborgsOperan med löpande miljöstyrning enligt EMAS och ISO14001 standard, interna utbildningar inom miljöområdet, inköp, miljömärkning. Konsultverksamheten riktar sig till organisationer som vill miljödiplomera sig och behöver stöd i processen, t ex miljöutredningar, utbildningsseminarier med fokus på miljöanpassad affärsutveckling, inköp- och upphandlingskriterier, hållbar kemikaliehantering, energieffektivisering etc.

Exempel på kunder: Universeum, ScanPartner, AV1 AB Göteborg, Mediq Sverige Lund. Från 2013 genomför Natalja uppdrag hos Regionkansliet Västra Götalandsregionen, omfattande utbildningar av miljöombud. Natalja samarbetar löpande med Cellma AB, Lidköping: Som underkonsult utför löpande internrevisioner, tillhandahåller lagförteckningar och genomför lagefterlevnadskontroller på industriföretag i Västra Götalandsregionen, t.ex. Witte Industrier Lidköping, Pemax Laxå, KMT Lidköping, TI Automotive Lidköping, Titech Tidaholm, Rostfritt & Smide Tranås.


Helena Jönsson

Helena liggande till artikelInspiratör och utbildare i hållbar utveckling och värdskap. Helena är utbildad inom kommunikation och retorik och ser sig som en länk mellan hållbarhetsvärlden och verksamheter som vill komma vidare i sitt bemötande- och hållbarhetsarbete. Ledorden för hennes utbildningar är delaktighet och motivation. Helena är baserad i Stockholmsområdet, men genomför kurser i hela landet. Hon kommer framför allt att arbeta med frågor kring mottagande/värdskap, giftfria miljöer och självklart hållbar utveckling i stort.

Referenser: Helena har framförallt varit involverad i Nettbuss, Postmuseum, SKL, Trafikverket och i viss mån Systembolaget. Till Värdskapets referenser. Fler referenser på begäran!

Här kan du se en kort film där Helena beskriver vad värdskap är!


Maria Johnson

Marias specialområden är Giftfri förskola, Miljödiplomering, ISO 14001. Hon har beteendevetenskaplig grund med miljö, kvalitet och arbetsmiljö som spets. Erfarenhet av att utveckla hållbarhetsarbete i offentlig- och privatsektor.

Framför allt hjälper Maria små och medelstora verksamheter att bygga upp och utveckla ledningssystem som Miljödiplomering och ISO 14001.

Dessutom utför hon internrevisioner hos verksamheter som vill få en status om hur väl de uppfyller de krav som de ska följa och identifiera förbättringsmöjligheter.

Hon håller även i utbildningar, exempelvis miljöutbildningar.

Referenser:

-Arbetar som extern revisor för Svensk Certifiering.

Kundreferens: ”Maria har på ett mycket bra sätt hjälpt oss med det vi behövde och skapat en dokumentation med den röda tråden tydlig som göra det möjligt för oss att själva arbeta vidare.” Ankie Karlsson, Kvalitetschef, Care of Sweden AB

Kundreferens: ”Informationsrikt med ett mycket genomtänkt upplägg som gjorde det enkelt att förstå och en upplysande kursledare” Deltagare Grundläggande Miljöutbildning

Varför brinner Maria för hållbarhetsfrågor?

-Hållbarhet är en förutsättning för att våra barn och barnbarn ska kunna leva ett bra liv här på jorden. Att få arbeta med dessa frågor och öka medvetenhet om vinsterna med hållbar utveckling är enormt inspirerande och utmanande.


Per Rosander


Magnus Hedenmark


Skicka förfrågan

Välkommen att skicka din förfrågan via formuläret eller ringa oss på 031 - 705 07 40.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Share Button