• Miljöutbildning
  • Utställning
  • Konferens
Välkommen till mötesplatsen för hållbar utveckling.

Ekocentrum erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade oberoende miljöutbildningar. Våra utbildare genomför årligen föreläsningar för hundratals företag och verksamheter. Läs mer »»»

Kommande events

160210_GMV_TheGlobalGoals_Logo_and_Icons_SV_liten

FN:s globala hållbarhetsmål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

I höstas antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Det trettonde hållbarhetsmålet handlar om hur vi ska bekämpa klimatförändringarna och anger särskilt att vi ska ”vidta brådskande åtgärder för att bekämpa... Läs vidare...
Café_Planet_logo

Elektronisk kommunikation: öppenhet, säkerhet, hållbarhet

Säsongspremiär och fika med JAK     Café Planet har säsongspremiär och startar med att prata om hållbarhet i de digitala frågorna. Hur hänger frågor som demokrati, övervakning, öppenhet, open source, säkerhet,... Läs vidare...
Giftfri förskola stående

Giftfri förskola

Flertalet förskolor och kommuner har påbörjat arbetet att fasa ut skadliga kemikalier i barnens förskolemiljö. Vill ni också vara en av dessa, men vet inte hur ni kommer igång? Då kan denna kurs vara rätt för er. I kursen lär ni er mer... Läs vidare...
mat miljö bild

Maten och miljön

Vi lever i en tid då matens påverkan på vår miljö och hälsa får stor uppmärksamhet. Många verksamheter väljer att ställa om för att erbjuda mat som gör gott för såväl människa som miljö, här och nu och på lång sikt. Fredrik... Läs vidare...
160217_KDmuddring_KD_19303

Masshantering i Marieholmsförbindelsen

En miljon kubik överskottsmassor kommer att behöva hanteras i projektet när Trafikverket bygger både vägtunnel under älven och järnvägsbro. I arbetsområdet finns allt från förorenade jordlager till ”Göteborgslera” både på land och... Läs vidare...
Café_Planet_logo

Filmvisning: HUMAN (Yann Arthus Bertrand)

  För er som missade den bländande vackra dokumentären Human av Yann Arthus Bertrand på Göteborgs Filmfestival kommer nu en ny chans att se Volume 1. Yann Arthus Bertrand är en av vår tids största fotografer och har tidigare... Läs vidare...
160217_Energi_Frukostsem_elmätare

Frukost med energiråd för små och medelstora företag

Hållbar utveckling Väst och Göteborgs Stad bjuder in till en givande förmiddag i energins tecken! Energi– och klimatrådgivare från Göteborgs stad berättar hur de kan vara en resurs för företag i energiarbetet. De har under 2015 besökt... Läs vidare...
Biosfär

Öppen grundläggande miljöutbildning på Ekocentrum

Ekocentrums grundläggande miljöutbildning reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljöområdet. Utbildningen omfattar en halvdag (4 timmar) och är lämplig som en första miljöutbildning för verksamheter som arbetar med... Läs vidare...
160217_Onsd-kväll_Framtida_Gbg_Amanda

Visioner om ett hållbart Göteborg 2050

”År 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser” – Hur lever vi då och hur kommer vi dit? Välkommen till en inspirerande kväll med fokus på den hållbara och rättvisa staden Göteborg 2050, baserad på... Läs vidare...
Café_Planet_logo

Föreningsnätverksträff för hållbarhetsinriktade föreningar och grupper

Studiefrämjandet bjuder in föreningar och grupper att träffas, berätta om vad de gör för varandra, få mer info om hur man kan få stöd för sin folkbildning via Studiefrämjandet och vi pratar också om olika samarbetsarrangemang och... Läs vidare...
Bild - kursen att skapa förändringRED

Skapa förändring och engagemang!

Behöver du inspiration och råd kring hur du kan engagera dina medarbetare i hållbarhetsarbetet? Denna kurs ger dig verktyg att skapa förändring. Kursen består av en föreläsning och en avslutande workshop där du lär dig om tre aspekter av... Läs vidare...
150929_vattendroppe_570px

Vårt livsviktiga vatten – en ödesfråga för världen

Vi kan inte leva utan vatten. Vi svenskar är gynnade medan många i världen törstar. Klimatförändringarna påtagliga och leder till torka i många länder, medan andra drabbas av tyfoner och översvämningar. Vatten behövs för att producera... Läs vidare...
Gröna tak

Frukostseminarium: Gröna tak i urbana miljöer

Det har de senare åren fokuserats på stora nederbördsmängder som faller på kort tid – Storm Water – och de problem detta leder till i urbana områden. Enligt SINTEF Byggforsk i Trondheim kan Nittedals Taktorv® spela en viktig roll som... Läs vidare...
160308_Frukost_ekosystemtjänster_Calluna

Ekosystemtjänster – för effektivare och snabbare beslutsprocesser i hållbar stadsutveckling

Hur kan naturbaserade lösningar i längden bli billigare än tekniska? -Varför kommer ekosystemtjänster bli en integrerad del i så många framtida viktiga beslut? Vilka kompetenser och yrkesgrupper kommer engageras? Hur är kopplingen mellan... Läs vidare...
160210_GMV_TheGlobalGoals_Logo_and_Icons_SV_liten

FN:s globala hållbarhetsmål

Hösten 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå... Läs vidare...
Bobygget.tif

Byggemenskaper – drivkraft för hållbart byggande

Vilka är nyckelaktörerna och hur löser vi knäckfrågorna? För att förverkliga den satsning som nu görs på markanvisningar till byggemenskaper är det viktigt att alla aktörer är med på banan och att lösa... Läs vidare...
Biosfär

Öppen grundläggande miljöutbildning på Ekocentrum

Ekocentrums grundläggande miljöutbildning reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljöområdet. Utbildningen omfattar en halvdag (4 timmar) och är lämplig som en första miljöutbildning för verksamheter som arbetar med... Läs vidare...
160318_HållbarIT_baby_laptop_960_720

Hållbar IT – en överblick

Den globala IT industrin och den globala IT användningen växer kraftigt och skapar nya problem och möjligheter. Det ger miljöproblem runt  hårdvaran såsom datorer, bildskärmar, skrivare, plattor och servrar. IT ger också allt större... Läs vidare...
160319_EH_Foto-NASA-1170x280

Earth Hour 2016 – årets klimatmanifestation

Lördagen den 19 mars kl. 20.30-21.30. världens i särklass största klimatmanifestation. Årets tema är "En 100 procent fossilfri värld". För att nå detta mål måste beslutsfattare, politiker, företag och privatpersoner tillsammans ta beslut... Läs vidare...
Sopor 140221

Nya produkter av avfall

Det finns inga sopor, bara resurser på fel ställe. Hur arbetar ni med avfall i din verksamhet? I den här kursen får du mängder av goda exempel på hur hanteringen blir mer hållbar. Hur kan er verksamhet minimera mängden avfall? Kan ni... Läs vidare...
160122_Kina_Delegation

Vandrande föreläsning bland de goda exemplen i vår utställning

De flesta är idag överens om ATT vi måste komma tillrätta med klimatet och övriga hållbarhetsproblem. Frågan är bara HUR! I vår utställning fokuserar vi på lösningar och goda exempel på just hur olika verksamheter tar sig an problemen -... Läs vidare...
Hållbart Städ prästkrage 2016

Hållbart Städ

Vill ni lära er mer om hur städuppdrag kan utföras på ett mer hållbart sätt för såväl personalen, miljön som ekonomin? Ställs det krav på giftfria städmetoder inom till exempel förskola och skola? Då kan denna utbildning vara... Läs vidare...
160405_trendspaning_kikare

Trendspaning Miljö och hållbarhet

Det dagliga flödet av händelser och nyheter inom miljö och hållbarhet kan kännas överväldigande och att det är svårt att urskilja de mönster som berättar om vad som är viktigt just nu. Miljö Online arbetar dagligen med... Läs vidare...
planetvårdare

Pedagogik för en hållbar planet

Välkommen till ett seminarium som sätter ljuset på pedagogiken som rustar barn och ungdomar för en hållbar och hälsosam framtid. Frigör kapacitet, hitta inspiration och kreativitet tillsammans med oss!  Träffa engagerade personer från... Läs vidare...
Giftfri förskola stående

Giftfri förskola

Flertalet förskolor och kommuner har påbörjat arbetet att fasa ut skadliga kemikalier i barnens förskolemiljö. Vill ni också vara en av dessa, men vet inte hur ni kommer igång? Då kan denna kurs vara rätt för er. I kursen lär ni er mer... Läs vidare...
160210_GMV_TheGlobalGoals_Logo_and_Icons_SV_liten

FN:s globala hållbarhetsmål

I höstas antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om ett av hållbarhetsmålen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå... Läs vidare...
Biosfär

Öppen grundläggande miljöutbildning på Ekocentrum

Ekocentrums grundläggande miljöutbildning reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljöområdet. Utbildningen omfattar en halvdag (4 timmar) och är lämplig som en första miljöutbildning för verksamheter som arbetar med... Läs vidare...
Biosfär

Öppen grundläggande miljöutbildning på Ekocentrum

Ekocentrums grundläggande miljöutbildning reder ut begrepp och förmedlar ett helhetsperspektiv inom miljöområdet. Utbildningen omfattar en halvdag (4 timmar) och är lämplig som en första miljöutbildning för verksamheter som arbetar med... Läs vidare...